06 - 40 11 97 53 info@podologia.nl

Klachtenreglement
Zorgverlening is mensenwerk en Podologia doet er alles aan u goed van dienst te zijn. Indien onverhoopt tot een klacht heeft over onze dienstverlening, dan treedt het klachtenreglement in werking. 
Confrom de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg beschikt Podologia over een klachtenreglement, een onafhankelijke klachtenfunctionaris en een onafhankelijke klachtencommissie.

In grote lijnen is het proces bij klachten als volgt:
Stap 1: Bij onvrede of een klacht bespreekt u dit in eerste instantie met registerpodoloog Sylwia van Vliet-Pawlowska, eigenaar van Podologia. Sylwia zoekt samen met u een passende oplossing. Andere personen worden betrokken bij dit gesprek (of eventueel een vervolggesprek) als dit bevorderlijk is voor de oplossing.

Stap 2: Als u van mening bent dat uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan wordt u verwezen naar het interne klachtenreglement van Podologia. U heeft hierbij de mogelijkheid om advies in te winnen/in gesprek te gaan met een onafhankelijke klachtenfunctionaris van stichting LOOP. Deze zal informeel bemiddelen tussen patiënt en registerpodoloog.

Stap 3: Indien u hierna niet tevreden bent met de afhandeling en oplossing van de klacht, kunt u een geschil indienen bij de onafhankelijke geschilleninstantie via ZZP Nederland. Podologia is hierbij aangesloten. Het advies van de geschillencommissie is bindend.

Stap 4: Podologia trekt lering uit de klacht en stelt maatregelen ter verbetering van zijn kwaliteit. De klachtenfunctionaris van LOOP wordt schriftelijk op de hoogte gesteld door Podologia.

Stap 5: De klachtenfunctionaris van LOOP behandelt (anoniem) de klachten op regionale intervisie bijeenkomsten ter lering en verbetering van de kwaliteit van de beroepsgroep.